درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگ



Admin Logo
themebox Logo


نویسنده :سوین نوری
تاریخ:چهارشنبه 13 اسفند 1393-10:57 ق.ظ

بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

قیمت:98000ریال


بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

فهرست جدولها

عنوان ............................................................................................... صفحه

جدول (1ـ2) مدل فشار شغلی ....................................................................

جدول (2ـ2) مدل استرس ...........................................................................

جدول (3ـ2) مقدار فشار عصبی ( LCUS ) ................................................

جدول (1ـ4) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن كارگران ..........................

جدول (2ـ4) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده  و سن كارمندان ....................

جدول (3ـ4) شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی سن آزمودنی ........

جدول (4ـ4) توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی.....

جدول (5ـ4) توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تأهل  

جدول (6ـ4) توزیع فراوانی سابقه كار كارگران ........................................

جدول (6ـ4) توزیع فراوانی سابقه كار كارمندان .......................................

جدول (7ـ4) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی كارگران ...................

جدول (8ـ4) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی كارمندان ..................

جدول (9ـ4) شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه        

فهرست جدولها

عنوان ............................................................................................... صفحه

جدول (10ـ4) توزیع فراوانی نمرات استرس كارگران ..............................

جدول (11ـ4) توزیع فراوانی نمرات استرس كارمندان .............................

جدول (12ـ4) شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی نمرات استرس دو گروه        

جدول (13ـ4) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی .....

جدول (14ـ4) تست لون برای آزمودنی یكسانی واریانس‌ها .....................

جدول (15ـ4) نتایج آزمــون  T برای مقایسة میــانگین های ســطح تفكــر دو گروه  

جدول (16ـ4) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی .....

جدول (17ـ4) تست لون برای آزمون یكسانی واریانس‌ها .........................

جدول (18ـ4) نتایج آزمون T برای مقایسة  میانگین های سطح تفكر دو گروه  

جدول (19ـ4) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی .............

جدول (20ـ4) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی .............

نمودارها

عنوان ............................................................................................... صفحه

نمودار (1ـ2) رابطه استرس و عملكرد .......................................................

نمودار (2ـ2) مراحل بروز فشار روانی .....................................................

نمودار (3ـ2) سندروم سازگاری عمومی ...................................................

نمودار (1ـ4) توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های 5 ساله به تفكیك نوع شغل          

نمودار (2ـ4) توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفكیك نوع شغل  

نمودار (3ـ4) توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفكیك نوع شغل    

نمودار (4ـ4) میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی .....

نمودار (5ـ4) میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی ...................

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................... صفحه

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه ..........................................................................................................

طرح مسئله و چهارچوب نظری آن .............................................................

اهمیت یا ضرورت پژوهش..........................................................................

هدف پژوهش...............................................................................................

فرضیه های پژوهش ...................................................................................

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.................................................................

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: استرس شغلی

شغل چیست ................................................................................................

حرفه ...........................................................................................................

وظیفه ..........................................................................................................

گروه شغلی .................................................................................................

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی .................................................

تاریخچه‌ی روان شناسی كار در ایران .......................................................

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................... صفحه

فشار روانی یا استرس چیست؟ ..................................................................

به طور كلی دو نوع استرس وجود دارد  ...................................................

عوامل موثر در ایجاد استرس ....................................................................

استرس شغلی .............................................................................................

مراحل فشار روانی .....................................................................................

نشانه های سازگاری عمومی .....................................................................

چهار مجموعه كلی فشارهای عصبی سازمانی ...........................................

پیامدهای فشار عصبی ................................................................................

چهار مجموعه كلی فشارهای عصبی سازمانی ...........................................

پیامدهای فشار عصبی ................................................................................

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ...................................

استراتژی‌های مقابله با فشار روانی ...........................................................

استراتژیهای مقابله فردی ...........................................................................

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان .................................................

هدف از مشاوره روانی چیست ...................................................................

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................... صفحه

تقویت مبانی دینی ........................................................................................

بخش دوم: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی چیست ..............................................................................

فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد .....................................................

نشانه‌های فرسودگی شغلی ........................................................................

انواع فرسودگی شغلی .................................................................................

پژوهش های انجام شده .............................................................................

پژوهش‌های انجام شده در ایران ...............................................................

پژوهش های انجام شده در خارج ..............................................................

نتیجه نهایی .................................................................................................

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری ..............................................................................................

نمونه آماری.................................................................................................

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................... صفحه

روش نمونه‌گیری ........................................................................................

ابزار پژوهش ..............................................................................................

روش اجرا ..................................................................................................

طرح پژوهشی .............................................................................................


فصل چهارم ندارد

فصل پنجم: بحث  و نتیجه گیری

مقدمه...........................................................................................................

محدودیت‌های پژوهش ................................................................................

پیشنهادات پژوهش .....................................................................................

فهرست منابع ..............................................................................................

پیوستها    



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :سوین نوری
تاریخ:چهارشنبه 8 بهمن 1393-10:44 ق.ظ

آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر

پایان نامه ارتباط بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی

قیمت:82000ریال

آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر

فهرست مطالب :

فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه
هدف پژوهش
بیان مسئله
اهمیت موضوع پژوهش
پرسش پژوهش
فرضیه پژوهش
تعریف مفاهیم
تعریف مفهومی: تعریف عملیاتی
تیپ شخصیتی درونگرا- برون گرا
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی

فصل دوم – ادبیات تحقیق
فرسودگی شغلی
نشانه های مرضی فرسودگی شغلی
نشانه های فرسودگی شغلی
علل فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی، نشانه ها و عوارض
عوامل زمینه ساز و مرتبط به فرسودگی شغلی
عوارض و اثرات فرسودگی شغلی
اثرات عمده فرسودگی شغلی
مروری بر تحقیقات گذشته: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش آماری در پژوهش: جامعه آماری
شیوه نمونه گیری
ابزار اندازه گیری

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
خلاصه
بخش اول) تجزیه و تحلیل توصیفی
بخش دوم) بررسی فرضیه پژوهش

فصل پنجم
خلاصه: نتیجه گیری: چکیده
محدودیت های پژوهش: پیشهادات: منابع و مآخذ

چکیده
در سالهای اخیر روان شناسان نسبتا به مطالعه و تحقیق در باب پدیده ای به نام فرسودگی شغلی علاقه مند شده و پژوهشهای متعددی را دراین زمینه انجام داده اند فرسودگی کاری در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرسهای مربوطه به شغل و محیظ کار توام گشته است این اختلال در میان انواع شاغل مددرسان و یاری دهنده نظیر مشاوران ، معلمان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستاران مواردی از این قبیل مشاهده شده و با محرکهایی تنش زا مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است
پژوهش حاضر با هدف پاسخ دان به این سوال که آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ انجام گرفته است در این پژوهش نمونه ای به حجم ۸۰ نفر از کارکنان شرکت پدار انتخاب گردیده که ابزار گردآوری اطلاعات از آنان شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده یکی پرسشنامه «تیپ شخصیتی آیزنگ» که شامل ۹۰ سوال آری، خیر و دیگری پرسشنامه فرسودگی شغلی «مازلاک» که شامل ۲۲ سوال بوده و سه مولفه را مورد سنجش قرار داده است و این دو پرسشنامه که امروز دقیق ترین و رایج ترین ابزار اندازه گیری تیپ شخصیتی و فرسودگی شغلی محسوب می شوند از روایی و پایایی بالایی هم برخوردارند
اطلاعاتی حاصل از این پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
از یافته های مهم تحقیق این است که: آیا بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات